Werken met Hongaars personeel

Het spreekt voor zich dat werken met Hongaars en Hongaars sprekend personeel anders is dan met Nederlands personeel. Er zijn belangrijke culturele verschillen aan te wijzen die van belang zijn in een werksituatie.

Zakencultuur
Hoewel Hongaarse en Nederlandse zakenpartners het doorgaans goed met elkaar kunnen vinden, verschilt de zakencultuur wel veel van elkaar. De Nederlandse zakenman is gewend om consensus te zoeken. Hij consulteert eerst alle betrokkenen op gelijkwaardige basis en zoekt vervolgens een redelijke oplossing waarmee iedereen kan leven. De Hongaarse instelling staat daar haaks op. Hongaren zijn gewend orders te krijgen en hun werk uit te voeren volgens vaste structuren en patronen. De werkgever moet duidelijk de baas zijn. Zij respecteren ook meer gezag. 

 

Sociale zones
De fysieke afstand tussen twee mensen wordt door een aantal zaken, zoals sociale status, leeftijd en onderlinge relatie, bepaald. Daarnaast is het ten dele cultuurafhankelijk. In termen van sociale zones zitten de Hongaren tussen de afstandelijke Nederlanders en de aanhankelijke Italianen in. Dat betekent dat twee Nederlanders, bij gelijke omstandigheden, meer afstand zullen houden dan twee Hongaren en twee Italianen zullen nog dichter bij elkaar komen. Dus indien u zich als Nederlander te dicht benaderd voelt door een Hongaar: het ligt aan de cultuur en niet aan uw aftershave!

 

Aanraken  
Hetzelfde kunnen we opmerken over aanraken. Dat betekent: Hongaren zullen elkaar sneller aanraken dan Nederlanders. Binnen Hongarije zijn grote verschillen in de manier waarop mannen elkaar begroeten. Soms een echte Amerikaanse “hug” en in andere streken zullen mannen elkaar veel afstandelijker groeten. Tussen man en vrouw zijn de Hongaren vrijer dan we in Nederland gewend zijn.

 

Familie  
In Hongarije gaat de familie vaak voor alles. Daarom is het voor Hongaren heel belangrijk om de feestdagen met elkaar te kunnen vieren. Door in Nederland te werken kunnen zij voor die familie zorgen. Omdat dit ontzettend belangrijk is voor Hongaren zullen ze er alles aan doen om voor een lange termijn te werken.

 

Eigenschappen 
Met Hongaren heb je meer geduld nodig. Je moet het vertrouwen opbouwen. Daartegenover staat dat wanneer er vertrouwen is de Hongaren buitengewoon loyaal zijn aan het bedrijf. Hongaren hebben een emotionele houding tot hun taal. De Hongaarse taal heeft een grote symbolische waarde als drager van de eigen identiteit. Daarom is het belangrijk dat Hongaren in het buitenland een Hongaar als gesprekspartner hebben. Misverstanden worden zodoende voorkomen en eventueel opkomende problemen kunnen sneller worden opgelost. 

Hongaren hebben paradoxale eigenschappen. Enerzijds kunnen Hongaren gereserveerd zijn, anderzijds laten ze hun heftige gevoelens duidelijk blijken. Een Hongaar bemint en haat vurig. Literatuur en muziek zijn voor Hongaren heel belangrijk. Ze hebben een gepassioneerde relatie met hun schrijvers en componisten.

Hongaren zijn, in het algemeen, warmhartige mensen. Als zij iemand vertrouwen dan doen ze voor diegene heel veel. Omdat ze erg trots zijn, geven ze in hun gastvrijheid veelal liever meer dan dat ze van de ander ontvangen.

Geïnteresseerd?

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Laat uw gegevens achter via het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.